Czas w polsce online dating

W liczniku tego ułamka (nad kreską) jest opodatkowany dochód uzyskany za granicą, a w mianowniku (pod kreską) całkowity dochód podlegający opodatkowaniu z USA i z Polski.

W następnym artykule wyjaśnię, dlaczego umowa przed podwójnym opodatkowaniem nas nie chroni.

Wskutek naszych indywidualnych petycji polskie Ministerstwo Finansów ujawniło, że zostały zakończone rozmowy polsko-amerykańskie w sprawie ustalenia nowej polsko-amerykańskiej konwencji podatkowej.

Problem polega na tym, że przez lata panowała na ten temat cisza.

Polonia powinna domagać się, by w nowej umowie strona polska uniknęła poważnych wad poprzedniej konwencji.

amerykańskie emerytury zakładowe (pension plans), renty odroczone (annuities) czy kwoty wybrane z popularnych indywidualnych programów emerytalnych (IRA, 401(k) itp.). Emerytury i renty Social Security nieobywateli mieszkających w Polsce są również maksymalnie opodatkowane przez IRS.

Powodem jest maksymalny 30-procentowy podatek dla nierezydentów, którego Polska w umowie nie wynegocjowała. Polsko-amerykańska umowa podatkowa nie przewiduje żadnej ulgi.

Więcej wyjaśnia Publication 515 i Publication 519, U. Amerykańskie przepisy nakazują, by 30-procentowym podatkiem (non-resident tax) obłożone było 85 proc.

Do krzywd Polonusów doliczyć można też Windfall Elimination Provision, redukujący emerytury Social Security odbiorcom ZUS czy KRUS, czy też zaskakujące opodatkowanie w Polsce ich skromnych emerytur, które w USA były całkowicie wolne od podatków. Treść obecnie obowiązującej polsko-amerykańskiej umowy podatkowej (Dz. ODDZIAŁ KPA NA LONG ISLAND DZIAŁA Za walkę o zmianę przepisów uderzających emerytów po kieszeni wziął się oddział KPA na Long Island.

Komisja Emerytalna przy tym oddziale (Teodor Lachowski, Henryk Lipka i niżej podpisana) przygotowała opracowanie dotyczące powyższych problemów i przedstawiła wnioski wraz z rezolucjami, które zostały przyjęte przez Krajową Konferencję KPA w dniach 25 i 26 października w Chicago.

Leave a Reply